Hlavné menu

Rada rodičov

 

Plan_prace_RZ_2019_2020.pdf

Časový harmonogram a plánovaný obsah stretnutí

obdobie

forma

obsah stretnutia

september 2019

plenárne RZ

prezencia a privítanie nových rodičov,

hodnotiaca správa o činnosti v šk. roku 2018/2019,

informácia o čerpaní finančných prostriedkov za šk. roku 2018/2019,

návrh plánu práce RZ na šk. rok 2019/2020,

návrh na výšku rodičovského príspevku na šk. rok 2019/2020

návrh rozpočtu na šk. rok 2019/2020

informácia o plánoch školy – hlavné úlohy,

september 2019

triedne RZ

všetky triedy

oboznámenie so školským poriadkom, klasifikačným poriadkom

informácia o školskom stravovaní

poradenstvo pre žiakov a rodičov,

primárna prevencia v škole

GDPR – zodp. osoba, povinnosti školy, súhlas DO/ZZ

končiace ročníky – informácia o MS 2020

november 2019

triedne RZ

(konzultačné)

všetky triedy

informácia o práci a aktivitách školy,

informácia o čerpaní finančných prostriedkov,

informácia  o prospechu a dochádzke ( ¼ rok šk. roka),

výchovné a kariérne poradenstvo,

stužkové slávnosti,

 Deň otvorených dverí,

návrhy opatrení pre menej úspešných žiakov,

informácie o pripravovaných triednych aktivitách.

január 2020

triedne RZ

(konzultačné)

všetky triedy

 

informácia o práci a aktivitách školy,

informácia o čerpaní finančných prostriedkov,

informácia  o prospechu a dochádzke ( 1/2 rok šk. roka),

výchovné a kariérne poradenstvo,

návrhy opatrení pre menej úspešných žiakov,

informácie o pripravovaných triednych aktivitách,

informácie MS 2020, ZS 2020,

informácia o poskytnutí 2% z daní z príjmu fyzických a právnických osôb nášmu RZ

apríl 2020

triedne RZ

(konzultačné)

končiace ročníky

 informácie – ukončovanie štúdia

V prípade potreby sa budú konať mimoriadne zasadnutia triednych schôdzok.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35