Hlavné menu

Učebné odbory

Strojný mechanik

Profil absolventa

Kvalifikovaný pracovník, ktorý zvláda :

 • vykonávať činnosti súvisiace s demontážou a montážou,
 • vykonávať činnosti súvisiace s opravami častí strojov,
 • ručne opracúvať strojové súčiastky,
 • samostatne pracovať na klasických konvenčných obrábacích strojoch,
 • zobrazovať strojné súčiastky a jednoduché celky podľa STN a ISO v programoch AutoCad a Inventor,
 • montovať a demontovať jednoduché spoje a mechanizmy,
 • spracovať technické podklady (technické výkresy, technologické postupy, atď..

 

Ďalšie výhody štúdia v tomto odbore:

 • možnosť získať zváračské oprávnenie,
 • certifikát v dvoch svetových jazykoch od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory,
 • finančné ohodnotenie za produktívne práce už od druhého ročníka (priemerná výška mesačnej odmeny 98 €),
 • možnosť získať celosvetovo platné certifikáty v grafických programoch Inventor a AutoCad,
 • možnosť zvýšenia kvalifikácie formou nadstavbového štúdia.

 

 

Informácie o odbore

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35