Hlavné menu

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Uhrecká
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Gábor
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Pavol Zajac
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Šoóšová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Peter Izsóff
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Rastislav Brezina
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Sabala
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Bronislava Tomljenovičová
IV.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jaroslav Plachy
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Róbert Lacko
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Sabala
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Mrázová
I.G Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Mrázová
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Mrázová
II.G Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Mrázová

© aScAgenda 2020.0.1215 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2020

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35