Hlavné menu

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Peter Izsóff
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Rastislav Brezina
I.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Sabala
I.F/II.F Triedny učiteľ Mgr. Oľga Hatiarová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Uhrecká
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Bronislava Tomljenovičová
II.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Iveta Nagyová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Jaroslav Plachy
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Mrázová
III.E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Hatiarová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marián Sabala
IV.E Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Bronislava Tomljenovičová
I.G Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Mrázová
II.G Triedny učiteľ Ing. Ľudmila Mrázová

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35