Hlavné menu

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  006 006 30
  011 011 20
  013 013 12
  014 014 12
  015 015 10
  103 103 12 Ing. Pavol Zajac
  106 106 28 Mgr. Martin Gábor
Ing. Andrea Uhrecká
  111 111 28
  113 113 28 Ing. Jana Hollá
I.E
  202 202 28 Mgr. Oľga Hatiarová
I.A
  204 204 20
  206 206 28 I.D
  208 208 28
  209 209 28 Ing. Bronislava Tomljenovičová
  211 211 28 Ing. Ľudmila Mrázová
  213 213 28 Mgr. Katarína Ružičková
  215 215 28 Ing. Milan Ďurč
  302 302 28 Rozvrh
Mgr. Mária Medzihradská
  304 304 20
  306 306 16
  311 311 60
  315 315 28
  317 317 14
  Dielne D 0 Iveta Bóryová
Božena Hudecová
Anna Jančová
Bc.Ján Salaj
  Telocvičňa 0 Rozvrh

© aScAgenda 2021.0.1275 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35