Hlavné menu

Kritériá prijatia Prijímacie konanie na školský rok 2019/2020

Prvé kolo:

1. termín                     13. máj 2019 

V budove SOŠ technickej, Kozmálovská cesta 9, Tlmače v čase od 8.00 hodiny do 10.30 hodiny. Dostavte sa, prosím, tento deň do budovy školy o 8.00 hodine - učebňa č. 313 (3. posch.)         

 

 

2. termín                     16. máj 2019       

 

Druhé kolo:               18. jún 2019      

Prijímacie skúšky v júnovom termíne sa budú konať podľa  rozhodnutia RŠ. O ich konaní rozhodne   RŠ najneskôr do 6. júna 2019.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35