Hlavné menu

Stredisko DV_ZF_Levice

Dňa 19.10. 2016 v priestoroch ZF Slovakia a.s. v Leviciach prebehlo slávnostné otvorenie Strediska duálneho vzdelávania. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnilo vedenie spoločnosti ZF Slovakia a.s., zástupcovia z radov vedúcich pracovníkov spoločnosti, zástupcovia nitrianskeho samosprávneho kraja, zástupca rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a ďalší hostia. Všetci sa zhodli na tom, že podporovať technické vzdelávanie je veľmi dôležité a že spolupráca so súkromným sektorom je pre nedostatok finančných prostriedkov v školstve nevyhnutná. Veľmi zaujímavú myšlienku vyslovil Peter Doll, predseda predstavenstva ZF Slovakia, „je potrebné podporiť región a presvedčiť absolventov, aby neutekali za hranice, ale aby sa stali súčasťou našej spoločnosti.“ Z rúk pani riaditeľky Ing. Mrázovej prevzal Ďakovný list sa spoluprácu.

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35