Hlavné menu

2017/2018

V školskom roku 2017/2018 brány našej školy prekročilo  11 programátorov, 9 mechanikov elektrotechnikov a 7 obrábačov kovov, ktorí sa  budú pripravovať pre spoločnosť ZF Slovakia a.s. v systéme duálneho vzdelávania. Okrem žiakov v študijných odboroch mechanik elektrotechnik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa rady dualistov rozšírili aj o žiakov učebného odboru obrábač kovov.

Štipendiá v tomto školskom roku:

Ročník štúdia                      Maximálna výška podnikového štipendia
1. ročník 100 €
2. ročník 150 €
3. ročník 200 €
4. ročník 250 €

 

Novinky na školský rok 2017/2018

video

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35