Hlavné menu

Informácie o programe ERASMUS+ Tlmačskí programátori a zvárači stážuju v Českej republike Písalo sa Tlmačskí programátori stážujú v Brne

ERASMUS+

Tlmačskí programátori stážujú v Brne

Vďaka ďalšiemu získanému grantu z programu Európskej únii študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch vycestovali tento týždeň na odbornú stáž do susednej Českej republiky, tentoraz do Brna, kde počas vyše dvoch týždňov budú získavať nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore. Takáto príležitosť sa naskytla 10 študentom odboru programátor obrábacích strojov a zariadení, ktorí spolu s majstrami odborného výcviku chcú svoje doterajšie vedomosti a zručnosti znásobiť a obohatiť. Ich viac ako dvojtýždňovým domovom sa stala SŠSE v Brne.

Desať žiakov tretieho a štvrtého ročníka, odboru programátor obrábacích strojov a zariadení, môže vďaka získaním finančným prostriedkom z programu celoživotného vzdelávania Erasmus rozšíriť si svoje odborné zručnosti v oblasti programovania a obsluhy CNC strojov a naučiť sa veci, ktoré sa na domácej „alma mater“ nemajú možnosť naučiť.

„Aj naša škola sa zapojila a vypracovala projekt v rámci výzvy programu Erasmus plus, ktorá bola zverejnená a ponúknutá pre stredné školy. Projekt bol úspešne schválený na obdobie dvoch rokov, čo nás veľmi potešilo. Už tento týždeň vycestovalo desať vybraných študentov na svoju prvú odbornú stáž do Českej republiky. Je to pre nich výzva, aby aj takýmto spôsobom nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania,“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa školy Mgr. Mária Medzihradská.

Záujem o odbornú stáž bol medzi tretiakmi a štvrtákmi obrovský. Bol to doslova boj o miesto. Nedostali sa však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí kolujú medzi žiakmi pozitívne správy.

Prioritným zámerom je rozšírenie odbornej pripravenosti žiakov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Keďže častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov v oblasti strojárstva je zvýšiť pripravenosť žiakov na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení rozhodli sme sa aj týmto spôsobom pripraviť budúcich absolventov našej školy pre ich povolanie. Vďaka schválenému projektu budú môcť absolvovať naši študenti počas dvoch rokov odborné stáže v partnerských školách, ktoré majú kvalitné a moderné vybavenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt Ing. Janka Mrázová.

Tak poprajme chlapcom z Tlmáč počas nasledujúcich dní veľa úspechov a mnoho nových zážitkov, ktoré ich istotne čakajú.

Mgr. Marián Sabala

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35