Hlavné menu

Informácie o programe ERASMUS+ Tlmačskí programátori a zvárači stážuju v Českej republike Písalo sa Tlmačskí programátori stážujú v Brne

ERASMUS+

Tlmačskí programátori a zvárači stážuju v Českej republike

Vďaka ďalšiemu podporenému grantu z programu Európskej únie Erasmus+ študenti Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch vycestovali na odborné stáže do susednej Českej republiky. Tentokrát do Brna a Prahy, kde počas dvoch týždňov budú získavať nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti vo svojom odbore. Táto príležitosť sa naskytla 21 študentom odborov programátor obrábacích strojov a zariadení a mechanik strojov a zariadení, ktorí si môžu svoje doterajšie vedomosti a zručnosti znásobiť a obohatiť. Ich dvojtýždňovým domovom sa stala SŠSE v Brne a SŠP Praha.

Cieľom mobility Erasmus+ je strávenie určitej doby v inom členskom štáte EÚ a získať nové pracovné a odborné spôsobilosti. Nie je to po prvýkrát, nakoľko každoročne sa podarí pripraviť kvalitný projekt, ktorý je schválený a študentom nič nebráni na ceste za poznaním. Druháci a tretiaci pobudnú v Brne a v Prahe na stredných školách rovnakého zamerania, kde spolu s učiteľmi získajú nové praktické skúsenosti a zručnosti v študovanom odbore.

„Vďaka získanému grantu z programu Erasmus+ sa nám podarilo zabezpečiť aj v tomto školskom roku odborné stáže pre našich študentov. Po dôslednej príprave a výbere chlapcov daných odborov majú počas dvoch týždňov príležitosť získavať odborné zručnosti vo svojom odbore v hostiteľských školách v Českej republike. Jedenásť chlapcov odboru mechanik strojov a zariadení zavítalo na pôdu strednej odbornej školy v Brne a o týždeň neskôr ich nasledovalo desať programátorov strojov a zariadení do Prahy, kde majú vytvorené veľmi kvalitné podmienky pre zdokonalenie sa vo svojom študijnom zameraní. Je to pre nich výzva, aby nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania,“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa školy Mária Medzihradská.

Prioritným zámerom je rozšírenie odbornej pripravenosti žiakov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Nakoľko častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov spolupracujúcich s našou školou je zvýšiť odbornú pripravenosť študentov na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, či zváracích metód a ich realizácií, ponúkame našim študentom absolvovať odborné stáže počas štúdia. Je to pre nich príležitosť naučiť sa nové veci a zlepšiť sa v tom, čo už vedia. Vďaka schválenému projektu majú študenti počas dvoch týždňov absolvovať odborné stáže v partnerských školách v Brne a v Prahe, ktoré majú kvalitné a moderné vybavenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt Tlmače Jana Mrázová.

Záujem o odbornú stáž pri výbere bol medzi druhákmi a tretiakmi obrovský. Bol to doslova boj o miesto. Nedostali sa však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí kolujú medzi žiakmi pozitívne správy. „Veľmi sa teším, že na našej škole máme možnosť vycestovať počas štúdia aj do zahraničia na odborné stáže. Vďaka tomu máme možnosť pracovať aj na takých strojoch a zariadeniach, ktoré my nemáme. Okrem nových skúseností zažijeme veľa zážitkov so spolužiakmi pri spoznávaní kultúrnych a historických pamiatok v Prahe. Aj touto cestou chcem za všetkých stážistov poďakovať zapojeným učiteľom pri príprave a realizácii stáží,“ prezradil tretiak - programátor Jozef Hapena.

Tak poprajme chlapcom z Tlmáč počas nasledujúcich dní veľa úspechov a mnoho nových zážitkov, ktoré ich istotne čakajú.

       Mgr. Marián Sabala

   

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35