Hlavné menu

Zoznam tried › Trieda I.D

Zoznamy žiakov: I.AI.DII.AI.EIII.AIII.DIII.EIV.DIV.EI.GII.DII.EII.FII.G
Triedny učiteľ: Ing. Bronislava Tomljenovičová
Zástupca: Ing. Ľudmila Mrázová
Učebňa: 206
Odbor: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 22 a dievčat: 2 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Bednáriková
2    Adam Beňo
3    Tomáš Bukaj
4    Ondrej Čuchor
5    Samuel Gálik
6    Tadeáš Gunda
7    Michal Hajko
8    Nikolaj Hritz
9    Peter Kárás
10    Timotej Kertész
11    Ladislav Lakatoš
12    Matej Mačuga
13    Boris Marček
16    Samuel Ovčačík
17    Dávid Pavlák
18    Sebastián Póč
19    Viktória Poliaková
20    Nicolas Pompoš
21    Jakub Rideg
22    Samuel Sedliak
23    Peter Sudický
24    Adam Tariška
25    Timotej Vlčko
26    Miroslav Majer

© aScAgenda 2021.0.1275 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35