Hlavné menu

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.DII.AI.EIII.AIII.DIII.EIV.DIV.EI.GII.DII.EII.FII.G
Triedny učiteľ: PhDr. Peter Izsóff
Zástupca: Mgr. Martin Gábor
Učebňa: 202
Počet žiakov: 16 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko    Odbor
1    Matej Bernáth obrábač kovov
2    Patrik Bukai strojný mechanik
3    Milan Cepko obrábač kovov
4    Ján Kepko obrábač kovov
5    Alex Kováč obrábač kovov
6    Viktor Lakatoš strojný mechanik
8    Michal Mikulajs strojný mechanik
9    Tobias Pásztor strojný mechanik
10    Christián Paulovics strojný mechanik
11    Michal Tóbi strojný mechanik
12    Pavol Varga obrábač kovov
13    Patrik Vincze obrábač kovov
14    Štefan Lukács strojný mechanik
15    Adrián Šléher strojný mechanik
16    Ervin Žilinský strojný mechanik
17    Juraj Brucháč strojný mechanik

© aScAgenda 2021.0.1270 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.06.2021

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35