Hlavné menu

Učebné odbory

Strojný mechanik

Profil absolventa

kvalifikovaný pracovník, ktorý zvláda činnosti spojené s:

 • ručným a strojovým spracovaním kovov, strojových celkov a ich skúšanie,
 • vie vykonávať údržbárske práce a opravy zložitých strojov a zariadení,
 • vie zvoliť pracovný postup,
 • vykonávať kontrolu a funkciu montovaných dielov podskupín, skupín a celkov,
 • ovláda spôsoby spájania materiálu zváraním elektrickým oblúkom obalenou elektródou, plynom a v ochrannej atmosfére.

Kontakt

Miestnosť:
Email:
Telefón:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
  Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
 • +421 36 634 19 81
  +421 36 634 23 35