Hlavné menu

Konzultačné hodiny 2017_2018

           
p.č. Krúžky + konzultačné hodiny párny týždeň nepárny týždeň
deň hodina deň hodina
1. PaedDr. Juraj Babec ŠTVRTOK 14:00 - 15:00 ŠTVRTOK 14:00 - 15:00
2. PaedDr. Rastislav Brezina STREDA 14:00 - 15:00 STREDA 14:00 - 15:00
3. Mgr. Martin Gábor ŠTVRTOK 14:00 - 15:00 ŠTVRTOK 14:00 - 15:00
4. PhDr. Peter Izsóff PONDELOK 14:00 - 15:00 PONDELOK 14:00 - 15:00
5. Ing. Iveta Nagyová ŠTVRTOK 14:00 - 15:00 ŠTVRTOK 14:00 - 15:00
6. Ing. Ľudmila Mrázová ŠTVRTOK 14:00 - 15:00 ŠTVRTOK 13:00 - 15:00
7. Mgr. Oľga Papcunová UTOROK 14:00 - 15:00 UTOROK 14:00 - 15:00
8. Ing. Jaroslav Plachy PONDELOK 14:00 - 15:00 PONDELOK 14:00 - 15:00
9. Mgr. Marián Sabala PONDELOK 14:00 - 15:00 PONDELOK 14:00 - 15:00
10. Mgr. Michaela Šoóšová UTOROK 14:00 - 15:00 UTOROK 14:00 - 15:00
11. Ing. Bronislava Tomljenovičová ŠTVRTOK 13:45 - 15:00 ŠTVRTOK 13:45 - 15:00
12. Ing. Andrea Uhrecká UTOROK 14:00 - 15:00 UTOROK 14:00 - 15:00
13. Ing. Pavol Zajac PONDELOK 14:00 - 15:00 PONDELOK 14:00 - 15:00
           
14. Bc. Miroslav Bernát STREDA 13:00 - 15:00 STREDA 13:00 - 15:00
15. Mgr. Alexander Gábor UTOROK 13:00 - 15:00 UTOROK 13:00 - 15:00
16. Róbert Lacko ŠTVRTOK 13:00 - 15:00 ŠTVRTOK 13:00 - 15:00
17. Bc. Štefan Nap ŠTVRTOK 13:00 -15:00 ŠTVRTOK 13:00 - 15:00
18. Bc. Ján Salaj STREDA 13:00 - 15:00 STREDA 13:00 - 15:00
19. Bc. Pavol Sekereš PONDELOK 13:00 -15:00 PONDELOK 13:00 -15:00
20. Ing. Peter Zalai UTOROK 13:00 - 15:00 UTOROK 13:00 - 15:00

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače
    Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače
  • +421 36 634 19 81
    +421 36 634 23 35